Uw werknemer is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven.

Vreselijk. Maar is het pensioen voor de nabestaanden wel goed geregeld? En kan er misschien nog wat “geregeld” worden?

Wat kunt u als werkgever nog doen?

Vertel me meer

Dit zijn de meest voorkomende pensioen-issues bij een (aankomend) overlijden.
Maar niet allemaal even bekend

Is de partner wel aangemeld bij het pensioenfonds?

Is het mogelijk om pensioen te ruilen voor een hoger partnerpensioen?

Is er recht op ANW? Is er een ANW-hiaat verzekering?

Is de hoogte van het partnerpensioen wel goed berekend?

Gelden er nog overgangsregelingen?