Voor werkgevers

Het LaatsteWensPensioen kan een mooi gebaar zijn richting een ernstig zieke werknemer. Hij of zij wil toch niets liever dan duidelijkheid te hebben voor de nabestaanden. En soms is er nog iets te “regelen”. Dat is bijvoorbeeld het geval bij oudere werknemers die hun pensioen opbouwen bij het ABP. Maar ook in andere sectoren zoals de Zorg (PFZW) en de Metaal (PME/PMT) zijn er wellicht mogelijkheden.

U kan daar dus misschien nog net op tijd invulling aan geven door de betreffende werknemer met ons in contact te brengen. Wij checken hoe één en ander geregeld is, of de hoogte van het partnerpensioen klopt, of er nog mogelijkheden zijn om het partnerpensioen te verhogen en of de partner wel bekend is bij de (vorige) pensioenuitvoerder(s).

De kosten voor een dergelijk advies zijn moeilijk in te schatten omdat deze sterk afhankelijk zijn van de complexiteit. Maar gemiddeld moet u denken aan een bedrag tussen de €500,-- en €1.500,-- ex BTW.

Indien u referenties wilt van nabestaanden van werknemers met wie wij eerder het LaatsteWensPensioen hebben doorgenomen, dan kunnen we daar uiteraard voor zorgen.

Contact

Wilt u meer weten over het Laatste Wens Pensioen? Neem gerust contact op

Direct contact opnemen

Marcel Kleemans
marcel@prometheusadvies.nl
of 06 - 518 421 73